Zapri

Novice


Arhiv: Omogočeno zmanjšanje računovodskih obremenitev za mala podjetja

Mala podjetja v EU praznujejo ob odločitvi Evropskega parlamenta o izvzetju mikro-podjetij iz nekaterih evropskih računovodskih administrativnih obremenitev.

Evropsko združenje malih podjetij ESBA pozdravlja odločitev Evropskega parlamenta, ki je sprejel predlog Komisije in mikro podjetjem na področju računovodskih evidenc odvzel nekatera bremena.

Izjema je prvi pravi korak na nivoju EU posebej usmerjen na zmanjšanje upravnih bremen mikro-podjetjem. Ukrepi za zmanjšanje administrativnih bremen naj bi, po ocenah, podjetjem v EU omogočila prihranke v višini 6,3 milijarde.

Sedanje računovodske zahteve za podjetja v EU so določene v 4. in 7. Direktivi o pravu družb. Ko sta bili sprejeti navedeni direktivi, mala in srednje velika podjetja niso bila prepoznana, kot bistveno drugačna od velikih podjetij. Vendar pa mala in srednje velika podjetja veliko težje izpolnjujejo vse predpisane administrativne obveznosti in prenašajo stroške, ki jih izpolnjevanje teh obveznosti povzroča, v primerjavi z velikimi podjetji.

EU je prišla do spoznanja, da imajo mala podjetja posebne potrebe in da so ta podjetja že v osnovi drugačna od srednje velikih in velikih podjetij. Posebnosti delovanja mikro podjetij zahteva jo izvzetje iz pravil, ki so ustvarjena in prilagojena delovanju velikih podjetij. Izjema državam članicam omogoča, da prilagodijo zahteve za poročanje mikro podjetij, dejanskim potrebam uporabnikov in pripravljavcem finančnih izkazov. Tako bo malim in mikro podjetjem omogočeno, da v območju EU ostanejo glavni ponudniki zaposlitev.

Predsednica ESBA, Tina Sommer je ob tem dogodku povedala, da je odločitev Evropskega parlamenta, da sprejme predlog Komisije, težko pričakovan odziv s strani skupnosti malih podjetij iz EU, ki kaže, da je Evropska unija končno pripravljena pomagati malim podjetjem in jim preživeti v teh kriznih časih. Sprejetje odločitve povečuje verodostojnost prizadevanj EU, da namerava zmanjšati administrativna bremena in pozitivno vpliva na zaupanje poslovne skupnosti malih podjetij, ki si v EU prizadevajo za podporo naših najmanjših in najbolj ranljivih podjetij. ESBA poziva Svet EU, da naj sledi smeri odločitev Komisije in Parlamenta in da se zavežejo obljubam EU za zmanjšanje upravnih obremenitev.

Več si lahko preberete v poročilu mednarodnega združenja malih podjetij ESBA, v katerega je včlanjena tudi GZS-Podjetniško trgovska zbornica.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija