Zapri

Novice


Arhiv: Uskladitev zneskov povračil stroškov v dejavnosti trgovine

Skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 50/14) se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta glede na januar–junij preteklega leta. Povprečna letna inflacija v obdobju januar–junij 2015 v primerjavi z obdobjem januar–junij 2014 je znašala –0,5?%, zato se s 1. julijem 2015 za to višino uskladijo povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji. Pri izračunu zneskov vam pomaga naš Plačni kažipot.

Fotogalerija