Zapri

Novice


Arhiv: Novosti v ureditvi garancije po Zakonu o varstvu potrošnikov

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o varstvu potrošnikov, ki je bila objavljena dne 5.10.2011, v Uradnem listu RS, št. 78/2011.  S spremembo zakona se ukinja državni urad za varstvo potrošnikov, bistveno pa spreminja dosedanjo ureditev garancije, prinaša novosti na področje pogodb o časovnem zakupu, dolgoročnem počitniškem proizvodu, nadaljnji prodaji in zamenjavi ter na področje kreditnih pogodb.

Za podjetja so bistvene predvsem spremembe, ki jih zakon uvaja na področju garancij za brezhibno delovanje izdelkov, ki se dajejo na trg. Garancija namreč dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu. Spremenjeni zakon na novo določa vsebino garancijskega lista. Sprememba uvaja tudi nove obveznosti proizvajalcev v zvezi z izdajo navodil za sestavo in uporabo ter zagotavljanjem seznama ter storitev pooblaščenih servisov.

Minister, pristojen za gospodarstvo,  bo najkasneje do 20. januarja 2012 izdal pravilnik, s katerim bo določil:

  • blago, za katero bo moral proizvajalec izdati garancijo za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta, in
  • rabljeno blago, za katero bo moral prodajalec izdati garancijo za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca.

Spremembe zakona bodo uveljavljene 20.10.2011, uporabljati pa se začnejo 20.12.2011.

Fotogalerija