Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Uporaba Fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi v klimatskih napravah

1. oktobra začne veljati nova Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16). Uredba določa tudi pravila za usposabljanje in izdajanje spričeval osebi, ki izvaja preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje F-pline in ozonu škodljive snovi, ter pravila za izbiro izvajalcev usposabljanja.