Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Uporaba Fluoriranih plinov in ozonu škodljivih snovi v klimatskih napravah

Uredba določa tudi pravila za usposabljanje in izdajanje spričeval osebi, ki izvaja preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje Fluorirane pline in ozonu škodljive snovi, ter pravila za izbiro izvajalcev usposabljanja.

Z uredbo se zmanjšuje administrativno breme vodenja evidenc in poročanja, med novostmi pa velja posebej omeniti izdajo spričevala za opravljeni izpit za nedoločen čas, pri čemer pa mora pooblaščeno podjetje, ki je na dan uveljavitve uredbe vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij, v 12 mesecih od uveljavitve uredbe, torej do 1. oktobra 2017, zagotoviti, da imajo vse pri njem zaposlene fizične osebe, ki vzdržujejo oziroma nameščajo opremo, ki vsebuje F-pline ali ozonu škodljive snovi, spričevalo iz 29. člena uredbe za tisto vrsto opreme, ki jo vzdržujejo oziroma nameščajo.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe (EU) št. 517/2014/EU, poleg inšpektorjev, pristojnih za varstvo okolja, opravljajo še:

  • inšpektorji, pristojni za trg,
  • inšpektorji, pristojni za varstvo pred požarom,
  • inšpektorji, pristojni za energijo,
  • inšpektorji, pristojni za kemikalije in
  • carinski organ.

 Povezava na Uredbo

Fotogalerija