Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Predstavitev Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


GZS – Združenje drobnega gospodarstva (s 01.01.2008 se je Združenje drobnega gospodarstva preimenovalo v Podjetniško trgovsko zbornico) je dne 18. aprila 2007 na ustanovnem zboru v Celju ustanovila Sekcijo pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili (PTS) s ciljem, da prispevajo svoj delež k urejanju avtomobilskega trga (problem sivega uvoza, davčne utaje, kraje vozil, odnos zavarovalnic do PTS, zakonodaja, delo in zaposlovanje na črno, ozaveščenost kupcev, pomanjkanje strokovnega kadra, varovanje interesov potrošnikov in drugo).

Sekcija PTS združuje gospodarske subjekte, ki kot pooblaščeni trgovci in serviserji z motornimi vozili opravljajo trgovinsko in servisno dejavnost kot pretežno dejavnost na pridobiten način.

Sekcija javnosti predstavlja stališča članov glede aktualnih vprašanj, povezanih s poslovanjem panoge. Prispeva k oblikovanju boljših pogojev poslovanja in s tem razvoja ter konkurenčnosti delovanja pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili. Sekcija svoje cilje dosega z organiziranjem skupne in individualne izmenjave izkušenj med svojimi člani, s pobudami in organizacijami delavnic, okroglih miz, seminarjev ter predavanj.

Člani sekcije so prepričani, da le združeni v učinkovito strokovno asociacijo lahko dosežejo spremembe, ki jim bodo zagotovile prijaznejše prodajno-servisno okolje in s tem vplivale na njihovo nadaljnje uspešno poslovanje. Osnovno poslanstvo sekcije je delovanje v korist kupca, saj je kakovostna in strokovna storitev ključ zadovoljstva obeh; tako pooblaščenega trgovca in serviserja z motornimi vozili kot tudi kupca.

Vabimo vas, da se nam pridružite in proaktivno z nami

soustvarjate

prijaznejše prodajno-servisno okolje v Sloveniji!


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti

lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).