Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Aktivnosti pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


Strokovna služba GZS-Podjetniško trgovske zbornice, v okviru katere deluje Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili že vse od ustanovitve sekcije svoje člane seznanja z aktualnimi informacijami z njihovega delovnega področja in pridobili različna tolmačenja pristojnih institucij.

Z aktivnostmi sledi sklepom organov združenja in si prizadeva za uresničitev interesov članov. Sekcija javnosti predstavlja stališča članov glede aktualnih vprašanj, povezanih s poslovanjem panoge. Prispeva k oblikovanju boljših pogojev poslovanja in s tem razvoja ter konkurenčnosti delovanja pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili. Sekcija svoje cilje dosega z organiziranjem skupne in individualne izmenjave izkušenj med svojimi člani, s pobudami in organizacijami delavnic, okroglih miz, seminarjev ter predavanj.

Več informacij o izvedenih aktivnostih lahko dobite pri strokovnih sodelavcih GZS-Podjetniško trgovske zbornice (ptz@gzs.si).