Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Predstavitev Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


GZS – Združenje drobnega gospodarstva (s 01.01.2008 se je Združenje drobnega gospodarstva preimenovalo v Podjetniško trgovsko zbornico) je dne 18. aprila 2007 na ustanovnem zboru v Celju ustanovila Sekcijo pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili (PTS) s ciljem, da prispevajo svoj delež k urejanju avtomobilskega trga (problem sivega uvoza, davčne utaje, kraje vozil, neenakopraven odnos partnerjev do PTS, zakonodaja, delo in zaposlovanje na črno, ozaveščenost kupcev, pomanjkanje strokovnega kadra, varovanje interesov potrošnikov in drugo).

V Sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev motornih vozil združujemo gospodarske subjekte, ki kot pooblaščeni trgovci in serviserji z motornimi vozili opravljajo trgovinsko in servisno dejavnost kot pretežno dejavnost na pridobiten način.

Sekcija javnosti predstavlja stališča članov glede aktualnih vprašanj, povezanih s poslovanjem panoge. Prispeva k oblikovanju boljših pogojev poslovanja in s tem razvoja ter konkurenčnosti delovanja pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili. V sekciji svoje cilje dosegamo z oblikovanjem pobud in predlogov, organizacijo skupnih in individualnih izmenjav izkušenj med člani z organizacijo delavnic, okroglih miz, seminarjev ter predavanj na različne aktualne teme.

Člani sekcije smo prepričani, da le združeni v učinkovito strokovno asociacijo lahko dosežemo spremembe, ki bodo zagotovile prijaznejše prodajno-servisno okolje in s tem vplivale na nadaljnje uspešno poslovanje. Osnovno poslanstvo sekcije je delovanje v korist strank, saj je kakovostna in strokovna storitev ključ zadovoljstva vseh; tako pooblaščenega trgovca in serviserja z motornimi vozili kot tudi kupca.

Vabimo vas, da se nam pridružite in proaktivno z nami

soustvarjate

prijaznejše prodajno-servisno okolje v Sloveniji!


Pripeti dokumenti