Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Program dela sekcije

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili so na 11. letnem zboru, dne 13. junija 2019 sprejeli program dela

Sprejetemu programu dela bo z  izvajanjem aktivnosti sledil Izvršilni odbor SPTS.

Skladno s programom dela izvršilni odbor SPTS obravnava pobude članov in jih obravnava na svojih sejah. Zato vas vabimo, da opozorite na probleme, ki jih pooblaščeni trgovci in serviserji motornih vozil zaznavate pri izvajanju dejavnosti in pišete na: ptz@gzs.si.