Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Program dela sekcije

Člani sekcije se zavedamo, da le sami lahko pristojne opozarjamo na nesorazmerne obremenitve, ki nam jih povzročajo predpisane obveznosti in omejitve. 

Povezani smo z namenom, da družno oblikujemo pripombe ter predloge s katerimi aktivno prispevamo k spremembam za odpravo prekomernih obremenitev, ki zavirajo napredek, razvoj in rast naše dejavnosti.

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili smo na zboru članov sprejeli program dela za izvajanje aktivnosti v letih 2023 in 2024

Sprejetemu programu dela bo z  izvajanjem aktivnosti sledil Izvršilni odbor SPTS.

Skladno s programom dela izvršilni odbor SPTS obravnava pobude članov in jih obravnava na svojih sejah. Zato vas vabimo, da opozorite na probleme, ki jih pooblaščeni trgovci in serviserji motornih vozil zaznavate pri izvajanju dejavnosti in pišete na: ptz@gzs.si.