Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Organiziranost Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


Sekcija ima:

  • zbor članov,
  • predsednika in namestnika predsednika,
  • izvršilni odbor

Zbor članov sestavljajo predstavniki vseh članov Sekcije. Predsednika, podpredsednika in izvršilni odbor sekcije volijo člani sekcije na zboru članov, kjer sprejemajo tudi program dela sekcije.

Izvršilni odbor z izvajanjem aktivnosti sledi programu dela sekcije.