Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Organiziranost Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


Sekcija ima:

 • zbor članov,
 • predsednika in dva namestnika predsednika,
 • izvršilni odbor

Zbor članov sestavljajo predstavniki vseh članov Sekcije.

Predsednik sekcije je Sodnik Zoran, Avto Lovše d.o.o., Domžale
 

Namestnika predsednika sekcije sta :

 • Batič Julijana, Avtohiša Malgaj d.o.o., Ljubljana 
 • Seles Uroš, Selmar d.o.o., Celje

Člani izvršilnega odbora so:

 1. Fridav Zdenko, AC FRI-MOBIL d.o.o., Celje
 2. Mlakar Mirko, Avtohiša Mlakar d.o.o., Grobelno       
 3. Škorjanec Alojz , Avtohiša Škorjanec d.o.o., Celje
 4. Špan Ludvik, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
 5. Vodopija Janez, Autodelta d.o.o., Ljubljana
 6. Samo Avsec, TPV avto d.o.o., Novo mesto

 

Predsednika, podpredsednika in izvršilni odbor sekcije, so člani sekcije izvolili za obdobje dveh let na letnem zboru dne 13.6.2019