Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Organiziranost Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


Sekcija ima:

 • zbor članov,
 • predsednika in dva namestnika predsednika,
 • izvršilni odbor

Zbor članov sestavljajo predstavniki vseh članov Sekcije.

Predsednik sekcije je: Bojan Muravec, Avtotehna Vis d.o.o., Ljubljana
 

Namestnika predsednika sekcije sta :

 • Julijana Batič , Avtohiša Malgaj d.o.o., Ljubljana 
 • Uroš Seles, Selmar d.o.o., Celje

Člani izvršilnega odbora so:

 1. Matjaž Avsec, Trgo ABC d.o.o., Koper 
 2. Zdenko Fridav, AC FRI-MOBIL d.o.o., Celje
 3. Primož Merlak, Avto Merlak d.o.o., Vrhnika
 4. Ludvik Špan, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
 5. Janez Vodopija, Autodelta d.o.o., Ljubljana
 6. Marko Zadel, TPV Avto d.o.o., Novo mesto

Predsednika, podpredsednika in izvršilni odbor sekcije, so člani sekcije izvolili za obdobje dveh let na letnem zboru dne 5.6.2017