Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Organiziranost Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili


Sekcija ima:

  • zbor članov,
  • predsednika in dva namestnika predsednika,
  • izvršilni odbor

Zbor članov sestavljajo predstavniki vseh članov Sekcije.

Predsednik sekcije je Sodnik Zoran, Avto Lovše d.o.o., Domžale
 

Namestnika predsednika sekcije sta :

  • Seles Uroš, Selmar d.o.o., Celje
  • Damjan Špan, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani

Člani izvršilnega odbora so:

  1. Fridav Zdenko, AC FRI-MOBIL d.o.o., Celje
  2. Malgaj Monika, Avtohiša Malgaj d.o.o., Ljubljana
  3. Vodopija Janez, Autodelta d.o.o., Ljubljana
  4. Škorjanec Alojz , Avtohiša Škorjanec d.o.o., Celje
  5. Špan Ludvik, Špan d.o.o., Brezovica pri Ljubljani

Predsednika, podpredsednika in izvršilni odbor sekcije, so člani sekcije izvolili za obdobje dveh let na letnem zboru dne 10.6.2021