Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Naloge - PTS


Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, organizirana pri GZS - PTZ se je ustanovila z namenom, da bo :

  1. v imenu in za račun svojih članov opravljalo vse tiste aktivnosti, za katere je bil izkazan skupen interes in jih je mogoče učinkoviteje in uspešneje izvajati preko sekcije, kot pa bi jih lahko izvedli člani vsak sam zase
  2. s stališči svoje baze - članov predstavljalo kredibilnega sooblikovalca gospodarskega okolja, kar bo omogočalo boljše pogoje poslovanja in s tem razvoj ter konkurenčnost pooblaščenih trgovcev in serviserjev.
  3. kakovosten informacijski center za svoje članstvo.
  4. skrbelo za različne oblike izobraževanja članov in s tem zagotavljalo kakovostno in pravočasno obveščanje o zadevah, ki so potrebne za nemoteno poslovanje.
  5. mesto poslovnega združevanja in druženja pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili.

Skladno z navedenimi cilji in ključnimi izhodišči bo Sekcija v pogojih prostovoljnega članstva stremela za tem, da bo svojemu članstvu predstavljala:

  • informacijsko
  • strokovno
  • izobraževalno
  • poslovno in
  • lobistično

mesto, ki deluje s ciljem, da članstvu predstavlja zastopnika njihovih interesov pri sprejemanju predpisov, ki določajo pogoje poslovanja te dejavnosti. Prav tako pa je pomembno, da takšno združenje zagotavlja članstvu kakovosten servis za njihovo učinkovito delovanje.


Avtor: PTZ