Zapri

Novice


Arhiv: Vzorci aktov, ki jih morajo imeti trgovci z motornimi vozili, če posredujejo pri sklepanju kreditnih in leasing pogodb

Za trgovce z motornimi vozili, ki posredujejo pri sklepanju kreditnih in leasing pogodb  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predpisuje obveznosti, da vzpostavijo interne akte, opredelijo postopke in pooblastijo osebe za izvajanje nalog z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V okviru letnega zbora zbora pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je predpisane obveznosti predstavil gospod Primož Perger (Poslovne storitve Primož Perger s.p.).  Njegova predstavitev je v prilogi.

Vzorce aktov, ki jih morajo sprejeti trgovci z motornimi vozili, katere lahko prilagodite potrebam v vaših podjetjih, objavljamo v nadaljevanju:

 • Analiza tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
Program letnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma
Obrazec za pregled stranke
Seznam indikatorjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Pravilnik o imenovanju pooblaščenca in notranji kontroli izvajanja ZPPDFT
Sklep o imenovanju pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Sklep o imenovanju namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
Vprašalnik za tuje politično izpostavljene osebe.

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko lahko pošljete na ptz@gzs.si.

Fotogalerija