Zapri

Novice


Arhiv: Ponovne pripombe in predlogi v zvezi z Zakonom o motornih vozilih

V zvezi s predlogom Zakona o motornih vozilih smo v Sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, v času javne obravnave, poslali predloge za spremembo.

 

Po pregledu gradiva ob koncu javne obravnave smo ugotovili:

 

  • da ni bil upoštevan predlog sekcije v zvezi z ukrepi za preprečevanje zlorab z namenom zmanjšanja stanja prikaza prevožene razdalje vozila;
  • da je bil delno upoštevan predlog sekcije, da se tudi v bodoče ohrani možnost opravljanja registracijskih postopkov pri trgovcih z motornimi vozili. V prehodnih določbah (v 85. členu) je na novo določeno, da »(2) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so registrirani za dejavnost prodaje vozil in so na dan uveljavitve tega zakona imeli pooblastilo za izvajanje postopkov registracije vozil, pooblastilo ostane še naprej v veljavi.« Kar pomeni, da tisti trgovci z motornimi vozili, ki pooblastila imajo, ta obdržijo, novi pa jih ne bodo mogli pridobit ;
  • da je bil glede dostopa do podatkov o popravilu in vzdrževanju vozila (v 82. členu)upoštevan predlog sekcije.

 V zvezi s predlaganim gradivom  smo podali dodatne pripombe, kjer smo dodatno utemeljili in ponovno podali predloge v zvezi s predlaganim besedilom Zakona o motornih vozilih. 


 Predlog Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili z dne 20.3.2017 in priloga.

Fotogalerija