Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Nabor storitev za člane

Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je organizirana znotraj GZS-Podjetniško trgovske zbornice. 

V GZS-Podjetniško trgovski zbornici članom omogočamo tudi združevanje v sekcije/združenja podjetij, ki izvajajo enako dejavnost. Na tak način članom omogočamo, da uresničujejo svoje interese in izvajajo aktivnosti za reševanje specifičnih problemov, ki iz posamezne dejavnosti izhajajo. Tako kot vsi člani pa imajo tako združeni člani možnost koristiti tudi ostale storitve, ki jih v GZS-PTZ izvajamo in zagotavljamo za vse naše člane.

Storitve: