Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Aktualni predpisi v veljavi


 • Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 13/11 - UPB 3, 13/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost ( NPB-15)
 • Zakon o davku na motorna vozila (Ur.l. RS št. 72/2006 - uradno prečiščeno besedilo 2 in 9/2010)
 • Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS št. 106/10 in 23/15)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, št. 48/2011)
 • Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur.l. RS, št. 118/04,  32/2011 (45/2011 popr.))
 • Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil (Ur. l. RS, št. 81/10)
 • Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 25/08)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09)
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur.l. RS, št. 53/05 in 19/10)
 • Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 78/2008 in 41/2010
 • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, 88/05, 119/07)

 

Predpisi - vozila (oprema, predelave, homologacija...)

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) Ur.l. RS, št. 50/2011)

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (Ur.l. RS, št. 50/2011)

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Ur.l. RS, št. 50/2011)

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij s področja opreme vozil (Ur.l. RS, št. 50/2011)

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Ur.l. RS, št. 50/2011)


Avtor: PTZ