Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motronih vozilih

Na spletni strani E-uprave je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih. Glavni razlog za pripravo predloga je med drugimi ukinitev izjave o lokaciji vozila v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, številka 01005-1/2012/9 z dne 5. 7. 2012. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih se odpravljajo tudi pomanjkljivosti zakona, ki so se v praksi pojavile pri dosedanjem izvajanju zakona. Vaša stališča in predloge sprememb pričakujemo na e-naslov: marija.horvat@gzs.si najkasneje do 30.11.2012.

Fotogalerija