Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Posebna ponudba Banke Koper za člane GZS-podjetniško trgovske zbornice

GZS- Podjetniško trgovska zbornica je z Banko Koper sklenila dogovor, na podlagi katerega Banka Koper d.d. omogoča ugodnejše poslovanje članom GZS-PTZ, pri čemer jim zagotavlja ugodnejše poslovanje z nekaterimi (najpogostejšimi) bančnimi storitvami. 

V okviru sklenjenega pisnega dogovora sta se Banka Koper d.d. in GZS-PTZ dogovorili:

Ponudba Banke Koper d.d. je namenjena pravnim osebam in zasebnikom, članom GZS-Podjetniško-trgovske zbornice in vključuje naslednje pogoje:

ÞPoslovni račun

Za člane GZS-PTZ, ki odprejo pri Banki Koper poslovni račun, velja za obdobje enega leta (od odprtja računa dalje) fiksno mesečno nadomestilo za naslednje storitve:

 • vodenje poslovnega računa
 • uporaba elektronske banke i – Net
 • izvajanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v EUR do 50.000 EUR preko elektronske banke i-Net na račun odprt pri drugi banki (brez nujnih nalogov)
 • izvajanje domačih plačilnih transakcij v EUR preko elektronske banke i-Net na račun odprt pri Banki Koper d.d.
 • prejeta sredstva na račun znotraj Slovenije in prejeta sredstva v EUR do 50.000 EUR iz EU/EEA

Fiksno mesečno nadomestilo za pravne osebe znaša 29,00 EUR, fiksno mesečno nadomestilo za zasebnike znaša 21,00 EUR.

ÞKrediti in kreditne linije

Za kreditne linije ter kratkoročne in dolgoročne kredite za obratna in osnovna sredstva je obrestna mera nižja za 0,4 odstotne točke glede na veljavne obrestne mere po Sklepu o obrestnih merah banke.

Stroški odobritve kreditne linije oz. kredita so nižji za 50% od veljavnih stroškov po Tarifi Banke Koper.

ÞDepoziti

Za vezane depozite je obrestna mera višja za 0,4 odstotne točke glede na veljavne obrestne mere po Sklepu o obrestnih merah Banke Koper.

ÞKartično področje

Opremljanje z Activa POS terminali, ki vključuje:

 • brezplačno namestitev Activa POS terminala,
 • izobraževanje uporabnikov ter brezplačno opremljanje z obrazci in navodili za delo na prodajnih mestih,
 • mesečni najem stacionarnega Activa POS terminala: 10,00 EUR/mesečno,
 • mesečni najem prenosnega Activa GPRS POS terminala: 15,00 EUR/mesečno.

Sprejem plačilnih in kreditnih kartic, ki vključuje:

 • sprejem kartic Activa in Maestro – višina provizije znaša 1,8% od zneska nakupa
 • sprejem kartic MasterCard, Visa in Visa Electron – višina provizije znaša 2,4% od zneska nakupa
 • nakazilo na račun člana GZS-PTZ odprtega pri Banki Koper zneske plačil opravljenih s kartico 4x mesečno na dogovorjene datume (provizija se odtegne pri nakazilu).

Možnost sprejema drugih plačilnih kartic preko Activa POS terminala na podlagi sklenjene pogodbe s ponudniki – Karanta, American Express, Diners.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo za posle oziroma pogodbe, sklenjene v času od 11.2.2011 do 31.12.2011.

Ugodnosti iz navedene ponudbe lahko koristijo izključno člani GZS-Podjetniško trgovske zbornice, ki banki predložijo potrdilo o članstvu. Za izdajo potrdila o članstvu lahko zaprosite po e-pošti na naslov: ptz@gzs.si ali izpolnite elektronsko naročilo za izdajo potrdila.

Fotogalerija