Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Aktivnosti za uresničevanje načel Akta za mala podjetja - v razpravi z Odposlancem za mala in srednje velika podjetja

Ministrstvo za gospodarstvo je, dne 9. septembra, v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju organiziralo srečanje s predstavniki zbornic (GZS-PTZ, OZS, TZS) in izvajalskih institucij (SPS, TIA, JAPTI) na temo odposlanca mikro, malih in srednjih podjetij (MSP). V skladu s spremembo akcijskega načrta izvajanja akta za mala podjetja je Vlada RS imenovala odposlanca za MSP (to je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo g. Janko Burgar), katerega  naloga je povezati MSP s politikami, zakoni in programi na nacionalni in evropski ravni tako, da bodo čim bolj oblikovanji po meri malih in srednje velikih podjetij.

V razpravi so prisotni razpravljali o možnostih za izboljšanje poslovnega okolja za MSP, pri čemer je bila kot temeljna ovira ponovno izpostavljena dostopnost virov financiranja, ki še vedno zavirajo realizacijo marsikaterega dobrega projekta, ki je zrasel v MSP. Razprava je potekala tudi o možnosti izboljšav pri sprejemanju zakonodaje, ki v vse preveč primerih malim in srednje velikim podjetjem povzroča nesorazmerne stroške in dodatno administriranje. Prisotni so se dogovorili tudi o nadaljnjem sodelovanju med MG, zbornicami in izvajalskimi institucijami na tem področju.

GZS-PTZ bo še naprej zbirala predloge Vas, članov, ki najbolje iz prakse opozorite na težave, s katerimi se soočate pri svojem delu in v sodelovanju z vsemi, ki si prizadevamo za čim boljše uresničevanje Akta za mala podjetja v Sloveniji, pomagala oblikovati ukrepe za vpostavitev boljšega poslovnega okolja za MSP. V prilogi najdete Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za izvajanje akta za mala podjetja v letu 2010. V želji, da v akcijskem načrtu za prihodnja leta opredelimo naloge, ki bodo koristile vašim podjetjem, vas pozivamo, da kratek opis problemov, ki zavirajo razvoj in rast vašega podjetja, pošljete na naslov ptz@gzs.si.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija