Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Podaljšana garancija - pravila oglaševanja

Obveščamo vas, da je Tržni inšpektorat opravil nadzor nad trgovci, ki ponujajo in oglašujejo t.i. podaljšane garancije in pri tem ugotovil številne kršitve. Ugotovljeno je bilo, da vsebina t.i. podaljšanih garancij ne ustreza pojmu garancije, kot jo ureja ZVPot, temveč gre v teh primerih pravzaprav za neke vrste zavarovanje. Glede na ugotovljene kršitve je inšpektorat objavil pojasnilo, iz katerega izhaja, da trgovci sicer lahko potrošnikom nudijo določene pravice/ugodnosti, po poteku obvezne garancije, ob doplačilu.

Pri tem trgovci samega izraza »garancija« ne morejo uporabljati v primeru, ko ponujene pravice/ugodnosti ne ustrezajo pravicam, ki jih ima potrošnik v okviru garancije na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov. V takšnih primerih se namreč šteje, da trgovec izkorišča pomen in vsebino tega pojma, ki je razširjena pri povprečnem potrošniku oziroma zavaja potrošnika glede pravic iz naslova garancije. Podjetje, ki oglašuje t.i. podaljšano garancijo, le-ta pa po vsebini ni enaka kot je obvezna garancija po Zakonu o varstvu potrošnikov, uporablja zavajajočo poslovno prakso, ki je prepovedana. Za takšno kršitev Zakon o varstvu potrošnikov predpisuje globo v znesku od 3.000 do 40.000 €.

 

Vsebina povzetega pojasnila je objavljena na spletni strani Tržnega inšpektorata RS.

Fotogalerija