Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Pravice kupcev vozil pri uvelajvljanju garancije in stvarne napake ter novosti ZDR

Nenehne spremembe predpisov vplivajo na delo podjetij in pogosto zbujajo dvome o pravilnem ravnanju. Kaj pomenijo spremembe delovnopravne zakonodaje v praksi?

Pravice potrošnikov so varovane, kljub temu pa se včasih soočate z nerazumnimi zahtevki vaših strank. Ali jim je res potrebno vedno ugoditi in v kakšnem obsegu?

Odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo v zvezi z delovnopravno zakonodajo in pravicami kupcev pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije in stvarne napake, boste lahko pridobili na letnem zboru članov Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, od strokovnjakov z več letnimi izkušnjami na navedenih področjih. Na zboru boste lahko opozorili tudi na druge probleme, ki vas pestijo in na podlagi definiranih problemov zastavili cilje za delo sekcije v prihodnjem letu.

Vabljeni na

6. letni zbor članov Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki bo

v ponedeljek, 27. maja 2013 ob 12.00 uri

v dvorani B (I. nadstropje), na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Dnevni red:

  1. Pregled dela sekcije PTS v letu 2012 in Program dela sekcije za leto 2013 (g. Janez Vodopija)
  2. Volitve v organe upravljanja sekcije PTS
  3. Predstavitev novosti Delovnopravne zakonodaje (Igor Knez - pravna služba GZS)
  4. Pravice potrošnikov pri uveljavljanju garancijskih zahtevkov in stvarne napake (Robert Dakskobler – Tržni inšpektorat RS)
  5. Razno.

Svojo prisotnost  potrdite na telefonsko številko 01/ 58 98 335 ali na elektronski naslov: lidija.flajs@gzs.si.

Fotogalerija