Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Pobuda glede usposabljanja serviserjev klimatskih naprav

Na predsednika Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev motornih vozil se je obrnilo nekaj članov, ki so opozorili, da je cena usposabljanja serviserjev klimatskih naprav občutno previsoka glede na to, da delavci, ki so bili na to obvezno usposabljanje napoteni, na izobraževanju niso dobili dodatnih znanj. V zvezi s tem smo v imenu članov na Ministrstvo za okolje in prostor poslali dopis, v katerem jih na to opozarjamo in si prizadevamo za pridobitev dovoljenja, da bi dobili pooblastilo za izvajanje tovrstnih izobraževanj ali pa, da bi se izobraževanja, ki nam jih določajo proizvajalci vozil in se nanašajo tudi na vzdrževanje klimatskih naprav priznavalo kot pogoj za pristop k opravljanju izpita. Sicer obveznost tega usposabljanja predpisuje Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Vsebino poslanega dopisa najdete v prilogi


Pripeti dokumenti

Fotogalerija