Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Spremenjena višina povračil stroškov v zvezi z delom

Skladno s 4. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta glede na januar–junij preteklega leta. Povprečna letna inflacija v obdobju januar–junij 2011 v primerjavi z obdobjem januar–junij 2010 je znašala 1,7 %, zato se s 1. julijem 2011 za to višino uskladijo stroški prehrane med delom in službenih potovanj.

Tako je bila v Uradnem listu RS št. 57, z dne 15.7.2011 objavljena nova višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom. Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine od 1. 7. 2011 dalje znašajo:

Prehrana med delom 4,07 EUR

Službena potovanja:

  • 6–8 ur 5,87 EUR
  • 8–12 ur 8,39 EUR
  • nad 12 ur 16,57 EUR.

Fotogalerija