Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Stroški obvezne odjave vozila povzročajo nerazumne stroške prodajalcem vozil

Dne 27. septembra 2011 so se na Ministrstvu za promet, ponovno sestali predstavniki Foruma avtomobilske stroke in predstavnikom ministrstva predstavili težave, ki se kažejo pri izvajanju Zakona o motornih vozilih in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, Predsednik Janez Vodopija in namestnika predsednika Matjaž Avsec ter Uroš Seles. Pristojne na ministrstvu so opozorili na nerazumne stroške, ki jih povzroča obvezna odjava vozila in podajanje izjave o lokaciji vozila v primeru, ko fizična oseba proda vozilo.

Trgovci z vozili razumejo namen določbe, ki je v primerih prodaje vozil med fizičnimi osebami upravičen, vendar nesmiselen in finančno ter administrativno obremenjujoč v primerih, ko rabljeno vozilo odkupijo z namenom nadaljnje prodaje. Pooblaščeni trgovci z motornimi vozili so se zavzeli, da se ob prvih spremembah zakona, za takšne primere predvidi izjema in tako odpravijo nerazumni stroški.

Izpostavili pa so tudi problem glede ugotavljanja tehnične brezhibnosti vozil, ki so ga izpostavili že v fazi usklajevanja, sedaj veljavnega zakona, s strkovno javnostjo. Udeleženci foruma avtomobilske stroke so bili pozvani, da pripombe podajo tudi v pisni obliki, najkasneje do 10.11.2011. Pooblaščeni trgovci in serviserji motornih vozil, bodo zato izpostavljene probleme, v dogovorjenem roku, podali tudi pisno.

Če se v praksi soočate še s kakšnim problemom, ki ga na izvedbeni ravni povzročajo določbe Zakona o motornih vozilih in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, vas prosimo, da nam kratek opis problema sporočite na e-naslov ptz@gzs.si.

Fotogalerija