Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Pripombe PTS na predlog Zakona o motornih vozilih

GZS-Podjetniško trgovska zbornica je zbrala pripombe članov Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki jih je na seji dne 17.3.2010 obravnaval izvršilni odbor sekcije. Izvršilni odbor sekcije PTS, je obravnaval predloge, ki so jih podali člani sekcije na letnem zboru članic in do zbranih predlogov na objavljena osnutka Zakona o motornih vozilih ter Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil zavzel skupno stališče in ga, dne 25.3.2010, v obliki pripomb in predlogov poslal pristojnemu ministrstvu v obravnavo. 

Pripombe in predloge, ki jih je podala Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili najdete v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija