Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah

Vlada je Slovenskemu podjetniškemu skladu za izvedbo ukrepa, s katerim bo blažil posledice škode v gospodarstvu po poplavah, zagotovila 5,63 milijona evrov. Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 200.000 evrov. Ministrstvo za gospodarstvo bo predvidoma 8. oktobra v Uradnem listu RS  in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, objavilo javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v septembrskih poplavah na osnovi sheme pomoči po pravilu "de minimis". Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati 200.000 evrov v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči. Podjetja bodo lahko dobila največ 20 odstotkov upravičenih stroškov škode oz. največ 200.000 evrov.

Podjetja bodo morala na sklad podati vlogo in predložiti dokaze o obsegu škode. Prva izplačila pomoči je mogoče pričakovati decembra letos. Po podatkih, ki jih je ministrstvo pridobilo do 28. septembra, skupna okvirna ocenjena škoda v slovenskem gospodarstvu znaša 50 milijonov evrov. Z ukrepom, ki je del programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, želijo gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom zagotovili čimprejšnjo sanacijo posledic naravne nesreče in vzpostavitev normalnega poslovanja.

Ministrstvo za gospodarstvo bo pripravilo tudi Program odprave posledic škode v gospodarstvu na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki bo na podlagi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, podrobneje definiral metodologijo za obračun škode, ki bo izplačana upravičencem ter vsa potrebna dokazila, ki jih bodo morali predložiti upravičenci.

Fotogalerija