Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Nova višina povračil stroškov za prehrano med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

01. JULIJA 2013, se je spremenila tarifa povračil stroškov za prehrano med delom in za službena potovanja v dejavnosti trgovine.

4. člen Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) določa, da se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar – junij tekočega leta glede na januar – junij preteklega leta. Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v RS v dejavnosti trgovine Slovenije od 01. julija dalje so:

  • Prehrana med delom 4,24 EUR
  • Službene poti pa: od 6-8 ur v višini 6,13 EUR, 8-12 ur v višini 8,76 EUR in nad 12 ur 17,30 EUR. 

Fotogalerija