Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Nove obveznosti glede informiranja kupcev vozil o varčni porabi goriva in emisijah CO2

Dne 18. 5. 2011 se začne uporabljati Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2 (Uradni list RS, št. 81/10) , ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil. Uredba določa določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) za nova osebna vozila, ki se ponujajo za prodajo ali najem. Namen te uredbe je ozaveščati potrošnike, da sta pri nakupu vozila pomembna tudi poraba goriva in emisije ogljikovega dioksida. 

Uredba določa enotno oznako o varčni porabi goriva in emisijah ogljikovega dioksida za posamezne modele vozil. Dobavitelju nalaga obveznost, da za vsak nov model osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, izdela oznako o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) in jo posreduje prodajalcu. Prodajalec pa mora to oznako namesti na levo sprednje stransko steklo vsakega novega modela osebnega vozila, ki se nahaja na prodajnem mestu, ali jo razstaviti v radiu 50 cm od vozila.

Prodajalec mora za vsa nova osebna vozila, ki se nahajajo na prodajnem mestu, na vidnem mestu prikazati plakat oziroma zaslon, kot določa uredba v prilogi 2 in ga vsakih šest mesev tudi dopolniti.

Enkrat letno mora dobavitelj pripraviti priročnik o varčni porabi goriva in emisijah CO(2) in ga posredovati prodajalcem, ki morajo zagotoviti, da je zadnja izdaja priročnika v tiskani ali elektronski obliki brezplačno dostopna potrošnikom na prodajnem mestu najpozneje v enem mesecu po njeni izdaji.

Fotogalerija