Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Poziv za pripombe na predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov

V javni obravnavi je predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki v slovenski pravni red prenaša zahteve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Bistvene zakonodajne spremembe glede na dosedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov se nanašajo tako na splošne, kot na posebne določbe, kot tudi na področne ureditve.

  • Na novo so razdelane definicije in obdelave v zvezi s posebnimi vrstami osebnih podatkov (dosedaj: občutljivi osebni podatki), vključno s pravnimi podlagami za obdelavo. 
  • Določena je ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, zlasti ko gre za tvegane ali množične obdelave osebnih podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ne uvaja se reguliran poklic, ampak neodvisne osebe znotraj upravljavca ali obdelovalca, ki naj preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov.
  • Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije po določbah ZVOP-2 ostaja Informacijski pooblaščenec, kot je bil dosedaj po določbah ZVOP-1 in po Zakonu o informacijskem pooblaščencu. Ostaja pristojen za inšpekcijski nadzor glede varstva osebnih podatkov glede vseh obdelav osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, razen tistih, kjer to preprečujejo ustavne določbe ali določbe Splošne uredbe ali primerljivi položaji – npr. neodvisno odločanje sodstva. Delno podobno je urejeno tudi za področje (kriminalistične) policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti – ni možno izvajati inšpekcijskih nadzorov s strani Informacijskega pooblaščenca, če bi se lahko razkrile identitete tajnih delavcev in tajnih sodelavcev.
  • V področnih ureditvah obdelav osebnih podatkov (poseben del ZVOP-2) so npr. delno prenovljeno razdelane določbe o videonadzoru (npr. uvedba videonadzora na javnih površinah) ter o biometriji.
  •  Kazenske določbe določajo, da se upravne globe po določbah Splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec ter da odloča tudi o prekrških v posebnem delu ZVOP-2 (npr. prekrški glede videonadzora, biometrije...).
  • Sankcija do 4% letnega prometa.

Vaše predloge in pripombe v zvezi s predlogom, ki je v javni obravnavi, pričakujemo najkasneje do 6.11.2017 na naslov ptz@gzs.si. Zbrane pripombe bomo skupaj z utemeljitvami posredovali pristojnim v obravnavo.

Fotogalerija