Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Trgovci z motornimi vozili so ohranili pooblastila za izvajanje postopkov registracije

Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je vse čas spremljala spremembe Zakona o motornih vozilih in se s pripombami in predlogi aktivno vključevala v pripravo predloga sprememb. V postopku priprave sprememb so pripravljavci predpisa prisluhnili le predlogu v zvezi z neustrezno opredelitvijo možnosti dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila. Na predlog sekcije bodo ti podatki  v prihodnje dostopni le serviserjem, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti in ne vsakomur, ki za to izkaže interes. 


Pripravljavci zakona so kljub opozorilom na škodljive posledice nekaterih sprememb v parlament vključili predlog, na podlagi katerega bi dve leti po uveljavitvi novega zakona prenehala veljati pooblastila za izvajanje postopkov registracije, ki jih trgovci z motornimi vozili že imajo. Ves čas smo opozarjali na neustrezne ukrepe, ki so bili predvideni za preprečevanje manipulacije števcev v vozilih. S predlogom neustrezne ureditve je kazalo, da bo zakon državljanom povzročil dodatne poti in nanje prenesel breme goljufov, ki se okoriščajo z manipulacijo kilometrskih števcev v vozilih. 

Ker v sekciji želimo, da bi zakon uvedel ukrepe, ki bi pozitivno vplivali na konkurenčnost podjetij, varnost v prometu in zaščito potrošnikov, smo s problematiko seznanili medije in poslance. Poslanci so apelu gospodarstva prisluhnili. Z dopolnitvijo zakona so sprejeli ureditev, na podlagi katere bodo pooblastila ohranili tudi  trgovci z motornimi vozili,  ki imajo pooblastila pridobljena na podlagi trenutno veljavne ureditve.

Prav tako so z dopolnitvijo zakona preprečili ureditev, s katero je bila predvidena prevalitev odgovornosti za zmanjšanje števila prevoženih kilometrov na prevaranega kupca. V parlamentarni razpravi so pristojni z Ministrstva za infrastrukturo zagotovili tudi, da bodo preko sprememb podzakonskih aktov skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa zagotovili (AVP) evidentiranje stanja števca kilometrov. Pri rabljenih vozilih, ki so uvožena z namenom prodaje na slovenskem trgu se bo podatek o stanju števca prevoženih kilometrov zabeležil v evidenco izdanih potrdil o skladnosti, ki jo vodi AVP. Nadalje bo ta podatek prešel v evidenco registriranih vozil, kjer se že sedaj beleži vsako stanje števca prevoženih kilometrov po vsakem tehničnem pregledu vozila zato bo zgodovina stanja števca ves čas evidentirana. Državljanom bodo omogočili vpogled v zgodovino stanja števca preko portala E-uprava (kjer so danes dostopni podatki le o zadnjem stanju števca, ki je bilo odčitano ob zadnjem tehničnem pregledu vozila). Za realizacijo obljubljenega je potrebna nadgradnja računalniških programov s katerimi upravljajo. Pristojni so v razpravi, ki je potekala ob sprejemanju novega Zakona o motornih vozilih obljubili, da bo ustrezna nadgradnja izvedena v letu 2018.

Besedilo sprejetega Zakona o motornih vozilih je objavljeno v Uradnem listu RS št. 75/2017 z dne 22.12.2017.

Fotogalerija