Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga nova Uredba o varstvu osebnih podatkov in sicer: 

  • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov
  • Vzorec pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
  • Vzorec pogodbe za potrebe pogodbene obdelave po 11. členu ZVOP-1
  • Vzorec evidence uporabe videonadzornega sistema

Objavljeni vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine, ki izvirajo iz vašega dela.

Dne 3.7.2018 je  Informacijski pooblaščenec na svoji spletni strani objavil nova gradiva, ki bodo v pomoč podjetjem in institucijam pri razumevanju in izvajanju določb Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in sicer:

  • Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (13. čl.). Vzorec lahko zavezanci uporabijo za ustrezno podajo informacij posamezniku o tem, katere njegove podatke zbirajo, za katere namene in druge pomembne informacije za posameznika;
  • Dve infografiki - o pravnih podlagah in o privolitvi. S prvo zavezancem predstavljajo možne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, razlike med njimi in praktične primere za uporabo. Z drugo pa prikažejo, kdaj je privolitev posameznika veljavna;
  • Privolitev;
  • Vzorec evidence dejavnosti obdelave za UPRAVLJAVCE
  • Vzorec evidence dejavnosti obdelave za OBDELOVALCE.

Do vzorcev lahko dostopate preko spletne strani Informacijskega pooblaščenca.

Po pošti smo vam poslali glasilo Veter, katerega vsebino smo namenili predvsem novim obveznostim, ki jih je v poslovanje podjetij prinesla nova Uredba GDPR. Na sredini najdete tudi vodnik, ki opisuje korake, ki naj jih posamezno podjetje opravi, da ugotovi skladnost poslovanja z zahtevami. Vsebino glasila smo za vašo uporabo objavili tudi na spletu.

Fotogalerija