Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Spremenjena povračila stroškov prehrane in službenih potovanj v dejavnosti trgovine

V Uradnem listu RS št. 46 je bila 6. 7. 2018 objavljena nova višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj
v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2018 dalje znašajo:
Prehrana med delom: 4,37 EUR
Službena potovanja:

  • 6–8 ur 6,31 EUR
  • 8–12 ur 9,01 EUR
  • nad 12 ur 17,78 EUR

Povračila stroškov v zvezi z delom so se uskladila s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij 2018 glede na januar–junij 2017.  Povprečna letna inflacija v obdobju januar–junij 2018
v primerjavi z obdobjem januar–junij 2017 je znašala 1,6 %,  zato se s 1. julijem 2018 za to višino uskladijo povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji, kot to določa  6. člen Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14 s spremembami in dopolnitvami).

Fotogalerija