Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Nove višine najnižjih osnovnih plač in višine povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine

1. julija 2019 so začele veljati nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Višina se je spremenila zaradi uskladitve z inflacijo. Najnižje osnovne plače so se povečale za 1,4 %, povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj pa za 1,5 %, skladno s prvim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 – KPDTS). Spremenjeni zneski so objavljeni v Uradnem listu RS št. 44 z dne 5. 7. 2019.

Fotogalerija