Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Odprto pismo pooblaščenih trgovcev in serviserjev Vladi RS in ministrom

Kljub večkratnim pobudam in predlogom trgovcev in serviserjev motornih vozil, da bi v sodelovanju z zdravstveno stroko in predstavniki pristojnih ministrstev proučili dejavnike tveganja, jih z ustreznimi ukrepi omejili in izvajanje dejavnosti varno sprostili, pripravljenosti pristojnih za pogovor ni.

Zato smo v imenu Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS-PTZ in Sekcije avtoserviserjev pri OZS danes na Vlado RS naslovili odprto pismo, v katerem smo se ponovno zavzeli za sprostitev omejitev pri ponujanju blaga in storitev.

 

V pričakovanju dialoga in v razmislek pri uvajanju in sproščanju omejitev smo v odprtem pismu ponovno izpostavili:

  • Servisiranje in vzdrževanje vozil je nujno, ne glede na epidemiološko sliko. Ves čas, ko je promet z vozili dovoljen, je nujno dopustiti tudi strokovno servisiranje vozil in nadomestitev odsluženih vozil. Veljavne omejitve lahko privedejo do okvar in posledično večje materialne škode na vozilih ali celo prometnih nesreč zaradi okvare posameznih neustrezno vzdrževanih vozil.
  • Hitre spremembe in neenotni ukrepi po različnih regijah med potrošniki širijo negotovost in spodbujajo širjenje sive ekonomije. Državni proračun izgublja prilive od uradno izvedenih storitev in zagotavlja nadomestila za plače ter izplačila enkratnih pomoči posameznikom, ki v domačih garažah opravljajo delo na črno. Obenem se uradno registrirana podjetja borijo za obstoj.
  • Dolgotrajni ukrepi, ki se nenehno spreminjajo vodijo k vse večjemu neupoštevanju s strani državljanov in spodbujajo posameznike, da blago in storitve pridobivajo na sivem trgu, kjer se zaščitni ukrepi ne spoštujejo in jih ni mogoče nadzirati.
  • Pri dejavnosti servisiranja in prodaje stično točko s potrošnikom predstavlja tehnično blago, ki se prevzame in preda razkuženo. Ostali procesi komunikacije s stranko so že do sedaj potekali v največji meri brezstično. 

Vladni načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 temelji na zdravstvenih kazalnikih, vendar ne upošteva posebnosti, ki izvirajo iz posameznih dejavnosti in že sprejetih priporočil NIJZ za varno izvajanje storitev in ponujanje posameznih vrst blaga.  Načrt ukrepov sproščanja naj bi vzpostavil predvidljivost, tako med potrošniki, kot tudi na področju gospodarstva. V praksi ugotavljamo, da sproščanje in omejevanje dejavnosti po vzpostavljenem načrtu povzroča zmedo in negotovost pri zaposlenih v tej dejavnosti (več kot 12.000 zaposlenih), državljanih in nadzornih organih, ki bdijo nad spoštovanjem sprejetih ukrepov. Ves čas, ko je promet z vozili dovoljen, je nujno dopustiti tudi strokovno servisiranje vozil in nadomestitev odsluženih vozil. Veljavne omejitve lahko privedejo do okvar in posledično večje materialne škode na vozilih ali celo prometnih nesreč zaradi okvare posameznih neustrezno vzdrževanih vozil.

Verjamemo, da s skupnimi prizadevanji lahko prispevamo k sprejemu ukrepov, ki bodo državljanom omogočali varen dostop do servisnih storitev ter nakupa lastnih vozil. Vztrajamo in znova izpostavljamo, da je ločevanje na nujna in ne-nujna popravila neustrezno in nevarno za življenja, zato je nujno soočiti pomisleke zdravstvene stroke in izkoristiti pripravljenost izvajalcev posameznih dejavnosti, ki želijo zagotoviti varno izvajanje dejavnosti. 

Verjamemo, da je le v sodelovanju vseh ključnih deležnikov Vlade, zdravstva in strokovnjakov iz dejavnosti, mogoče  poiskati rešitve s katerimi bomo skupaj prispevali k zagotavljanju javnega zdravja, varnosti v prometu, omejevanju sive ekonomije in hkrati ohranitvi gospodarstva ter delovnih mest.

Fotogalerija