Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Izjava za javnost po zboru članov

Sporočilo za javnost

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili so na zboru članov pregledali izvedene aktivnosti in ugotovili, da so s svojimi predlogi in pobudami uspeli prepričati odločevalce k spremembi predpisov, ki vzpostavljajo ustreznejše poslovno okolje. Z aktivnostmi na različnih področjih so vplivali na odpravo številnih težav, s katerimi se člani soočajo pri izvajanju dejavnosti. V zadnjem letu so članom največ preglavic pri poslovanju povzročile omejitve pri ponujanju blaga in storitev.

Ob dejstvu, da je bilo v letu 2020 za 25 % manj prvič registriranih novih cestnih vozil (primerjalno z letom 20219), člani z negotovostjo zrejo v prihodnost. Upajo, da se nikdar več ne ponovijo omejitve, ki smo jim bili priča v času epidemije zaradi Covid-19. Kljub zavedanju in obetom, da bo cepljenje zmanjšalo tveganje in verjetnost za ponovne omejitve izvajanja dejavnosti, se nadejajo, da bodo pristojni ob morebitnih podobnih situacijah ukrepe uvajali v sodelovanju s predstavniki podjetij, ki izvajajo posamezne dejavnosti. Ob soočenju tveganj s strani zdravstvene stroke je mogoče vzpostaviti učinkovite ukrepe za preprečevanje širjenja okužb in hkrati ohraniti podjetja, delovna mesta in hkrati zagotavljati brezhibna vozila v časih, ko je promet z osebnimi motornimi vozili edina ali najbolj optimalna izbira.

S programom dela so zastavili usmeritve za izvajanje aktivnosti sekcije v prihodnje. Ugotavljajo, da brez aktivnosti, ki jih člani izvedejo v okviru sekcije ne bi bilo sprememb. Poslovali bi v okolju, ki ga kreirajo izključno posamezniki, ki posebnosti iz dejavnosti ne morejo poznati. Člani ne izgubljajo vneme in ugotavljajo, da rezultati izvedenih aktivnosti sekcije prinašajo korist vsem podjetjem v dejavnosti. Zato želijo okrepiti sodelovanje in pritegniti še več trgovcev in serviserjev motornih vozil, ki želijo aktivno vplivati na svojo prihodnost.

Eden od dosežkov sekcije je tudi uvedba vajeniškega sistema v srednješolska programa avtoserviser in avtokaroserist. Glede na veliko pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov v dejavnosti člani težko čakajo, da bodo iz usposabljanja pridobili prvo generacijo mladih, ki bodo imeli možnost pridobiti tiste kompetence, ki jih delodajalci resnično potrebujejo. Ob koraku, ki je bil dosežen po več letnih prizadevanjih pa čakajo še naslednji korak, ki bo omogočil usposabljanje po sistemu vajeništva v vseh slovenskih srednjih šolah, ki izvajajo programa avtoserviser in avtokaroserist.

Trgovci z motornimi vozili ugotavljajo, da veljavna zakonodaja o varstvu potrošnikov zavira možnosti za širjenje prodaje motornih vozil na splet. Ob dejstvu, da potrošnik v nakup vozila investira velik del prihrankov, si običajno želi vozilo tudi pobližje ogledati. Kljub temu, da ne predvidevajo hitre selitve prodaje vozil na splet, se z njo spogledujejo in si bodo tudi pri zakonodaji, ki regulira to področje prizadevali za spremembe, ki bodo omogočale tovrstno prodajo pod bolj sorazmernimi bremeni za trgovce.

Kontakt za dodatne informacije: ptz@gzs.si

Fotogalerija