Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Arhiv: Davčna obravnava daril in popustov - pojasnilo FURS

Člani ugotavljajo, da je na trgu zelo različna praksa v primerih odobritve posebnih popustov pri nakupu različnih vrst blaga, ko praksa plačevanja akontacije dohodnine ni uveljavljena. Vprašanja, ki so se pojavljala pri članih v zvezi z davčno obravnavo daril in davčno obravnavo drugih popustov, ki jih nudijo poslovnim partnerjem na podlagi pogodbenih razmerij smo naslovili na FURS. Zaprosili smo za mnenje, ali je ravnanje članov v opisanih primerih pravilno, oziroma pojasnilo, kako naj v danih primerih ravnajo.

 

V odgovoru FURS navaja, da dodatni popust ali dodatno blago, katero ni dostopno vsem strankam pod enakimi pogoji oz. je do njega upravičena zgolj stranka, s katero je to posebej dogovorjeno, šteje kot darilo po ZDoh-2. Zanj je zato potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 25, če trgovcev posamezni stranki da izredni popust/ugodnost/darilo/nadomestno vozilo v vrednosti, ki presega 42 €. Podrobnejše informacije najdete v pojasnilu FURS.

Fotogalerija