Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Predlogi pooblaščenih avtoserviserjev za dopolnitev Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili so proučili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Po pregledu sprememb, ki jih vsebuje predlog, ugotavljajo, da se s predlaganimi spremembami v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. S spremembami se ne poskuša urediti vsebin, ki se v praksi kažejo kot pomanjkljivost pri uveljavljanju zahtevkov za povračilo stroškov popravila vozil strank iz naslova obveznega zavarovanja vozil. Člani sekcije zato predlagajo, da se v določbe Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu dosledno prenesejo določbe direktive in vključijo tudi dopolnitve, ki sledijo osnovnemu namenu direktive, da se omogoči učinkovitejša in hitrejša obravnava odškodninskih zahtevkov strank.

Predlogi Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili za spremembo in dopolnitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

Priloga k predlogu

 

Fotogalerija