Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Ali morajo imeti kleparsko-ličarske delavnice sklenjeno obvezno zavarovanje na podlagi 161. člena ZVO-2?

Zakon o varstvu okolja-2 (Uradni list RS št. 44/22) (v nadaljevanju - ZVO-2) je različnim zavezancem naložil obveznost zavarovanja odgovornosti za nastanek okoljske škode zaradi nenadnega onesnaženja. Zavezance je zelo splošno opredelil v drugem odstavku 161. člena ZVO-2. Glede na to, da opis dejavnosti v zakonu ni dovolj določen, smo pristojno ministrstvo zaprosili za pojasnilo, ali morajo avtoličarske delavnice imeti sklenjeno obvezno zavarovanje na podlagi navedene določbe ZVO-2.

Odgovor v povezavi z vprašanji članov, ki se nanašajo na izvajanje obveznosti ZVO-2.

Fotogalerija