Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili

Novice


Zakaj popravilo vozila po nesreči traja tako dolgo?

Skoraj vsak izmed nas se je že srečal s popravilom vozila po prometni nesreči. Ko smo že tako vznemirjeni zaradi nesrečnega dogodka, nas čaka še kar nekaj neznank, ki izhajajo predvsem iz našega avtomobilskega zavarovanja. Ali bomo lahko dobili nadomestno vozilo, pa čeprav nam v večini primerov pripada? Kje in kako dolgo bo potekalo popravilo vozila? Ali bomo dobili nadomestno vozilo za ves čas popravila?

Vsi deležniki, vključeni v proces popravila poškodovanega vozila, kot so servisne delavnice, proizvajalci vozil in zavarovalnice, se po svojih najboljših močeh trudijo, da potrošniku zagotovijo najboljšo storitev v optimalnem času in po najugodnejši ceni. Vendar pa so odgovori na zastavljena vprašanja v precejšnji meri odvisni od zavarovalnih pogojev.

Vsaka zavarovalnica odobri izvedbo servisnih storitev na osnovi Eurotax normativov, ki v glavnem povzemajo normative proizvajalcev vozil. Pred sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja svetujemo, da zelo dobro preberete pogoje zavarovanja in se v primeru nejasnosti ali dilem posvetujete z vašim zavarovalnim agentom. Tako boste že vnaprej seznanjeni tudi z možnostmi uporabe nadomestnega vozila, ki jih je določila vaša zavarovalnica. Čas uporabe nadomestnega vozila je namreč odvisen od števila delovnih ur, ki ga za vsako vrsto popravila določi zavarovalnica. Žal pa zaradi mnogih objektivnih razlogov popravilo vašega vozila ne more vedno biti izvršeno v roku, ki je bil odmerjen s strani zavarovalnice.

Naj navedemo primer. Popravilo oz. menjava poškodovanega odbijača in blatnika naj bi bilo v idealnih razmerah pri večini vozil srednjega razreda opravljeno v 8 delovnih urah od prevzema do izdaje vozila. V ta čas sta zajeti samo demontaža in montaža, niso pa zajeti ostali potrebni postopki, kot so pregled vozila, diagnostika, ocena vidne in nevidne škode, določitev najbolj smotrnega in pravilnega postopka popravila, ocena stroška, seznanitev zavarovalnice s stroškom in njena odobritev. Obenem se velikokrat zgodi, da ima servisna delavnica v trenutku dostave vašega poškodovanega vozila v delu več ostalih vozil in mora vaše vozilo počakati na vrsto. Zaplete se lahko tudi pri naročilu rezervnih delov, ki niso vedno na zalogi, zaradi zastojev v dobavnih verigah, ki so v zadnjem času tudi posledica epidemije koronavirusa, pa se čas dostave lahko precej zavleče. Dodaten izziv so še pravilni postopki priprave vozila na ličarsko obdelavo in barvanje. Nova vozila imajo večinoma 12-letno garancijo na rjavenje pločevine. Servisna delavnica mora upoštevati navodila proizvajalca vozila glede teh opravil in kvalitetnega popravila ne more izvesti del v krajšem času, kot je za popravilo predvidel proizvajalec.

Tako se lahko hitro zgodi, da se popravilo vašega vozila zavleče za kar nekaj dni, »krivdo« pa lahko zgolj pripišemo dejavnikom izven vpliva tako stranke, serviserja ali zavarovalnice. Pri popravilu vozila je torej ključnega pomena vrsta avtomobilskega zavarovanja. V brošuri Agencije za zavarovalni nadzor »Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika – priročnik za potrošnike« lahko najdete uporabne napotke glede sklepanja zavarovanj, med njimi tudi avtomobilskih. Zajete so tudi glavne novosti in koristi za potrošnika, ki jih je prinesla evropska direktiva o distribuciji zavarovanj (IDD).

Več pojasnil in konkretnih predlogov najdete tudi v članku ki smo ga  pripravili na to temo.

 

Kontaktna oseba za več informacij:

Zoran Sodnik, predsednik Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili; ptz@gzs.si; 01 58 98 335.

Fotogalerija